Startpress

Mijn werkperiode in Grafisch Atelier Minnigh is begonnen: StartPress. Tot eind december ga ik me het ingewikkelde procedé van foto-etsen eigen maken en er mee variëren. Leuk!