graphic facilitation

GRAPHIC FACILITATION

Voor directie DAD, illustratie veterinair tuchtrecht, april 2023

Voor LNV kernwaarden directie DAD, juli 2022

Voor BZK, praatplaat over werkdruk, mei 2022

Voor LNV, programma Transitie naar Proefdiervrije Innovatie 

  • Animaties over aanpak, TV-kanaal en drijfveren van TPI, getekend in resp. 2019 en 2021