graphic facilitation

GRAPHIC FACILITATION

Logo Regieorgaan ‘Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij’, mei 2024

Illustratie innovatie emissiereductie duurzame veehouderij

Illustratie over het werk van de dierendirectie van LNV

Illustratie Kandidaten werven voor de Ondernemingsraad van het Kerndepartement
illustratie stallenteam directie DAD, mei 2023

Illustratie veterinair tuchtrecht directie DAD, april 2023

Systeem tekening over de transitie naar proefdiervrij innoveren , november 2022

Twee van twaalf illustraties in leporello over Kernwaarden directie DAD, juni 2022
Praatplaat werkdruk, BZK, mei 2022

Voor LNV, programma Transitie naar Proefdiervrije Innovatie 

  • Animaties over aanpak, TV-kanaal en drijfveren van TPI, getekend in resp. 2019 en 2021