Moment

MOMENTwerk-2015-tij-logo

Tij is gewoon, want telkens opkomend en kerend. Toch is tij ook magisch. De tijd en ruimte tussen eb en vloed tonen verloren schatten. Steeds slingeren slib en water langs steile stengels en palen. Ze tekenen zo het tij. De beelden zijn grillig, maar hebben ook een bepaalde orde.