Statement

STATEMENT

Mij spreekt het buiten aantreffen van tekening en vorm aan, door de zoeker van mijn camera. Ik fotografeer veelal in een stedelijke context waar natuurlijke elementen zichtbaar zijn in een speciaal kader. Doorkijkjes, spiegeling, reflectie en schaduw vormen er, samen met sporen van groei, verwering en verval, decor voor mijn werkelijkheid. Ik begin meestal met een open zoektocht in dit stedelijke landschap. Langzaam kristalliseert dan uit wat ik wil vangen. Mijn werk toont een magische omgeving, als tegenhanger van de maakbaar gedachte wereld. Gevoeligheid voor ruimte komt daarbij steeds terug. Ik zoek een visuele gelaagdheid, waarbij voor en achtergrond soms ineenvloeien of de diepte juist sterk is. Om de tegenstelling te benadrukken tussen puur registreren van het stukje werkelijkheid dat ik zag en tegelijk toch tonen van een vertekende wereld, fotografeer ik met een lens die het menselijke oog benadert. Ook werk ik daarom zonder ingrepen; vooraf ensceneer ik geen situaties, en achteraf bewerk ik mijn digitale beelden alleen zoals je in een doka zou doen.

citaat